Feeds:
Posts
Comments

Archive for March, 2010

Jesus Rocks

A true rock star

Read Full Post »

Kandirit Tayo!

Kandirit Tayo!

His sense of humor is the greatest

Read Full Post »

you don't need to be miserable when remember His sacrifice

you don't need to be miserable when remember His sacrifice

Read Full Post »

hanggang kelan ka kaya makakatiis?

hanggang kelan ka kaya makakatiis?

Read Full Post »

Pinagseselos ka lang niyan

magtapat ka na kasi

Read Full Post »

Sige Tadyakan mo

Dagukan mo na rin

Read Full Post »

Cut Muna, Pagod Ang Bida

puwede bang change script? Hindi happy ending eh

Read Full Post »

Older Posts »